Jag heter Annelie Médoc och jag har jobbat som lärare för de lägre åldrarna i ca 20 år. Jag insåg tidigt möjligheterna med att använda datorn i undervisningen men jag använder också iPad och mina datortips kan du läsa om på www.anneliessenaste.blogspot.se.
Jag har nyligen gästspelat som skoldatateksansvarig i Vellinge men arbetar nu som IKT-pedagog och skoldatateksansvarig i Skurups kommun.
Och sist men inte minst så skriver jag recensioner på skolappar.nu
Jag kommer gärna ut och inspirerar och workshoppar på skolor och förskolor i Skåne.
Du kan kontakta mig via twitter @anneliemedoc, via facebook eller via mail: anneliemedoc@hotmail.com

lördag 19 november 2011

Skolemat- danska appar


Träna matte med danska matteappar. Varje moment i apparna har både en spel/träningsdel och även ett film som förklarar. Filmerna är otroligt pedagogiska men som sagt på danska. 
När man spelar kan vara ensam eller flera stycken. I vissa uppgifter måste man kunna läsa och då tolka danskan men många gånger behövs det inte. Man svarar på ca 10 frågor och för varje rätt svar ser man visuellt hur pilen (bilden visar ett barn som skjuter med pil och båge) kommer närmre och närmre piltavlan. När pilen nått fram ser man var pilen fastnar på piltavlan och den visar så antal fel man gjort. Men kan sedan få se de rätta svaren på dessa uppgifter. Danskan får man försöka tolka till barnen.www.skolemat.dk är kopplad till apparna. Här kan man köpa årsabonemang och då kommer man åt allt i apparna eller så får man köpa i varje app och då kostar varje nivå 38 kr. 
Nivå 1: Talen 0-9, add/sub, geometriska former, spegelbilder, add med tvåsiffriga tal.
Nivå 2: Större än/mindre än/ lika med, klockan hel, add med tresiffriga tal, add med tiotalsöverg, gånger, avrundning.
Nivå 3: Sub med tiotalsöverg, dividera, mult med 10/100, rumsuppfattning, längdmått (mm, cm, dm, m).
Nivå 4: Add med två- och tresiffriga tal, minus några, dividera, bråk, decimaltal, sannolikhet.
Nivå 5: add/sub med negativa tal, multi med en- och tvåsiffriga tal, bråk förlänga och förkorta, negativa tal, ekvationer, koordinater och diagram, geometriska former
Nivå 6: Överslagsräkning, funktioner, mult med tvåsiffriga tal, division, addera bråk, procenträkning, rotera figurer (bråk-grader)
Nivå 7: Romerska siffror, addera bråk, procent, area, ekvationer, parenteser i uppgifter
Nivå 8: Kvadratrot och kubikrot, mult/div potenser, Phytagoras sats, ekvationer, talmönster, literpris/kilopris mm
Nivå 9: mult/div bråk, volymberäkning, ränteräkning, ekvationer, funktioner, sannolikhetslära.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar