Jag heter Annelie Médoc och jag har jobbat som lärare för de lägre åldrarna i ca 20 år. Jag insåg tidigt möjligheterna med att använda datorn i undervisningen men jag använder också iPad och mina datortips kan du läsa om på www.anneliessenaste.blogspot.se.
Jag har nyligen gästspelat som skoldatateksansvarig i Vellinge men arbetar nu som IKT-pedagog och skoldatateksansvarig i Skurups kommun.
Och sist men inte minst så skriver jag recensioner på skolappar.nu
Jag kommer gärna ut och inspirerar och workshoppar på skolor och förskolor i Skåne.
Du kan kontakta mig via twitter @anneliemedoc, via facebook eller via mail: anneliemedoc@hotmail.com

fredag 17 augusti 2012

Lyssna och läs

Lyssna och läs är en helt ny app gjord för nybörjarläsarna. Här finns flera bra aktiviteter; begreppsträning (vilket även kan utnyttjas till svA och engelska, går att byta språk), alfabetet, ord och bild, läsa ord, börjar lika och rätt ord.
Alla övningar är uppbyggda likadant så det är enkelt för barnet att känna igen sig och göra uppgifterna men risken är att barnen kan bli uttråkade och se detta som ren skolträning.
I övningen alfabetet sägs bokstavens namn och av 6 bokstavsval ska eleven hitta det rätta. Hade man hellre velat ha bokstavsljudet här? Eller kunna välja mellan dessa?
I övningen ord och bild är det meningen att eleverna ska läsa men få hjälp av bilden och i övningen läsa ord har bilden tagits bort och övningen har därmed försvårats ett steg. Det är fortfarande så att ordet sägs och man har 6 svarsalternativ. Övningen försvåras ytterligare i "börjar lika" där alla 6 svarsalternativen börjar med samma bokstav/bokstäver. Just denna övning har jag saknat i liknande appar. Det är jättebra att eleven måste ljuda sig igenom en längre bit av ordet och verkligen träna sin läsning och inte bara gissa. eller titta på första bokstaven. I den sista övningen försvåras det ytterligare då läsningen också mäts i tid.
Den här appen innehåller övningar som spänner över en stor åldersgrupp, från förskolan med begreppsträning till elever i åk 1-2, trots att det är en läsinlärningsapp. 
Jag tycker själv att menymusiken är enerverande och är glad att denna enkelt går att stänga av. Andra menyval är gemena/versaler, svårighetsgrad, bakgrundsfärg, antal svarsalternativ och belöningsbilder av/på.
Appen är väl värd sina pengar om man jobbar i dessa åldrar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar